Bestuur

 

Het bestuur van North Sea Pelagics-vzw (ondernemingnummer 0822.216.441) is samengesteld uit:

- Jeremy Demey: voorzitter, vrijwilliger
- Diederik D'Hert: verantwoordelijke website, vrijwilliger
- Mieke Vlaemynck: penningmeester en secretaris, vrijwilligster

De statuten zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25/01/2010, en via deze raadpleegbaar.

Het North Sea Pelagics team.