Enkele belangrijke opmerkingen • Iedereen wordt verwacht aanwezig te zijn aan het schip om 07h45 (Hendrik Baelskaai 36 te Oostende, zie menu-item Locatie). Het schip meert terug aan omstreeks 16h-17h.

 

 • Er is voldoende parkeerplaats op/aan de kaai.

 

 • Elke deelnemer zorgt voor eigen lunchpakket. Drank kan eventueel op het schip worden gekocht. Breng voor de zekerheid toch zelf iets te drinken mee.

 

 • Na inschrijven wordt het geld niet teruggestort indien de trip door de betaler niet bijgewoond kan worden. Het staat de betaler wel vrij om voor een vervanger te zorgen die in zijn/haar plaats kan meegaan. Redenen: North Sea Pelagics huurt de boot af voor een ganse dag, er wordt niet betaald per reiziger. Wanneer iemand afhaakt zou de weggevallen kost moeten verhaald worden op de medereizigers. Daarom kunnen de gelden niet worden teruggestort.

 

 • North Sea Pelagics biedt een kans om dolfijn(achtig)en waar te nemen, maar kan de waarneming van zeezoogdieren niet garanderen. De Noordzee is een uitgestrekt watergebied waarin slechts relatief kleine aantallen walvisachtigen verblijven. Deze zeezoogdieren kunnen zich relatief snel over grote afstanden verplaatsen en zijn bovendien enkel zichtbaar wanneer zij aan de oppervlakte komen om er te ademen. Vanaf het schip kan op elk moment slechts een zeer klein deel van de Noordzee worden afgekeken, het vergt dus een dosis geluk om op het juiste tijdstip op de juiste plaats te zijn. Weersomstandigheden spelen een belangrijke rol en kunnen roet in het eten gooien. Dolfijnen en bruinvissen laten zich opmerken door hun rugvin wanneer zij boven water komen, maar golven (die ontstaan door wind) bemoeilijken echter het waarnemen/ontdekken van deze rugvinnen. De ideale weersomstandigheden zijn dan ook zonnig en quasi windstil weer. Alleen is deze combinatie niet op bestelling verkrijgbaar. Een andere bepalende factor is de intensiteit waarmee de zee wordt afgespeurd: hoe meer wordt gekeken hoe groter de kans om zeezoogdieren te zien. De leden van North Sea Pelagics organiseren niet enkel de trip, ze speuren ook voortdurend de horizon af om dolfijnachtigen en vogels te vinden en aan het publiek te tonen. Expect the unexpected is het motto. Bovendien blijkt een dagje rust op zee en gezellig keuvelen met vrienden best aangenaam te zijn.

 

 • Bij zeer slechte vooruitzichten in verband met het weer (zoals storm) wordt de trip afgelast. Desgevallend worden de gestorte bedragen integraal terugbetaald.

 

 • Kleed u voldoende warm. Op zee kan het koud zijn en koud betekent dan ook koud. Een teveel aan kledij kun je afdoen, maar verwacht niet dat ingeduffelde medereizigers hun kledij gaan afstaan en kou lijden opdat jij het wat warmer zou hebben. Een gewaarschuwd man is er twee waard.

 

 • Zeeziek zijn is geen pretje. De een is er gevoeliger voor dan de ander, zodra er wat wind opsteekt ontstaan golven en slaat zeeziekte bij sommigen hard toe. Haal dus vooraf wat pilletjes tegen zee/reisziekte (zie hier). Neem ook voldoende droog voedsel mee, het is belangrijk om snel iets te eten na overgeven om darmkrampen te vermijden.

 

 • We varen niet uit met een cruise-schip waarvan het dek tweemaal daags wordt gepoetst ! De Albatros is een voormalige vissersboot die vooral gebruikt wordt om te hengelen op zee, niet om in feestkledij gala-parties te organiseren.

 

 • Een verrenkijker is aangewezen wil men optimaal genieten van de aanwezige dieren ! Op het schip zijn geen verrenkijkers ter beschikking voor wie er geen heeft. Een telescoop daarentegen is niet noodzakelijk (en laat je beter thuis): door trillingen van het schip is het moeilijk zoeken met een telescoop. U bent zelf verantwoordelijk voor meegenomen optisch materiaal (fototoestellen, lenzen, verrenkijker, telescoop, etc…). De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging ! 
  Indien zeewater op de lenzen komt (spray), hoedt u ervoor dat zoutkristallen coatings van lenzen kunnen krassen en beschadigen. Spoel uw optisch materiaal grondig met water !Dol-fijne groeten,

Het North Sea Pelagics-team